archiveประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊กเข้าร่วมงาน “ฮีตฮอย ป๋าเวณี 100 ปี เมืองเชียงใหม่” พร้อมนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด และบริษัท มัณดาวีต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด เข้าร่วมงาน "ฮีตฮอย ป๋าเวณี 100 ปี เมืองเชียงใหม่" ที่ข่วงพระเจ้าล้านนา...