ข่าวท้องถิ่น

แผ่นดินไหว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาด 2.8

193views

แผ่นดินไหว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาด 2.8

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง แผ่นดินไหวที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๔.๔๐ น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่ บริเวณ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่ละติจูด ๑๙.๗๙๔ องศาเหนือ ลองจิจูด ๙๙.๒๖๘ องศาตะวันออก ขนาด ๒.๘ ความลึก ๔ กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป

แผ่นดินไหว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาด 2.8

แหล่งที่มา : Click

ข่าวท้องถิ่นอื่นๆในเชียงใหม่ : Click

Leave a Response