ไม่มีหมวดหมู่

Maya chaing Mai

386views

Maya chaing Mai เมญ่า (MAYA)

Maya chaing Mai

เมญ่า (MAYA) เป็นโครงการศูนย์การค้าขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม่ เมญ่า เป็นโครงการติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง และถนนห้วยแก้ว ย่านนิมมานเหมินท์ เมญ่า เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 มกราคม ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มลูกค้าของที่เมญ่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก เมญ่า ยังเป็นสถานที่นั่งพักผ่อน ที่มีบรรยากาศดี และเป็นจุดถ่ายรูป มีนักท่องเที่ยวเดินเข้าออกตลอดเวลา

แหล่งที่มา : click

สถานที่ท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ : click

Leave a Response